Hamns samfällighetsförening

Årsmöteshandlingar 2020

Styrelsen har pga. Coronapandemin tvingats flytta Hamns Samfällighetsförenings Årsmöte till ett senare tillfälle. Tidpunkten för mötet kommer att anslås 3 veckor före fastställt Årsmötesdatum.

Kallelse

Dagordning

Förvaltningsberättelsen

Verksamhetsplan

Budget

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse