Hamns samfällighetsförening

Medlemmar

Medlemsmatrikel finns i excel-fil nedan. Kontrollera gärna att uppgifterna stämmer, och meddela om det är något som ska ändras.

Medlemsmatrikel [excel-fil]