Hamns samfällighetsförening

Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Stadgar [pdf-fil]