Hamns samfällighetsförening

Hamns samfällighetsförening styrelse

Stig Lindahl
Ordförande
Utstensvägen 19
862 92 Kvissleby
Tel: 060-51 32 13, 070-579 48 23
E-post: stig.lindahl@gmail.com
Kenneth Nordström
Kassör
Boansvägen 31
862 92 Kvissleby
Tel:070-533 35 20, 060-56 27 85
E-post: kenneth.s.nordstrom@gmail.com
Martin Nissar
Vice Ordförande
Utstensvägen 7
862 92 Kvissleby
Tel: 070-572 56 62
E-post: martin_nissar@yahoo.se
Stefan Eriksson
Ledamot
Garverivägen 3
862 40 Njurunda
Tel: 060-332 20, 070-311 73 67
E-post:
eriksson.costefan@telia.se
Anne-Marie Wallentin
Sekreterare
Boansvägen 49
862 92 Kvissleby
Tel: 060- 51 32 51, 073-034 43 96
E-post: wallentin.ami@telia.com
anne-marie.wallentin@se.ey.com
Gunilla Söderström
SuppleantKarl-Anders Eriksson
Suppleant
Utstensvägen 11
862 92 Kvissleby
Tel: 076-829 50 49
E-post:
karlanderseriksson@gmail.com
Leif Svedlund
Suppleant
Båthamnsvägen 8
862 92 Kvissleby
Tel: 060-56 15 90
E-post: leifsvedlund@hotmail.com
Per Myrström
Revisor
Rörgatan 18
852 39 Sundsvall
Tel: 060-12 46 26
E-post: per@myrstrom.se
Jarl Widenius
Revisor

Tallvägen 5B
854 66 Sundsvall
Tel: 060-17 04 27, 070-175 09 26
jarl.widenius@swipnet.se

Tom Emanuelz
Revisorssuppleant
Tel: 060-56 09 48